-8 mars Realgymnasiet spelar vi ”FingerPullat Story ”på Folkets Hus

-25 mars spelar vi för konfirmander i Forsbacka

-27 april ”FingerPullats story” på Folkets HUs

11 maj -föreställning för FUB-föreningen för utvecklingsstörda  i vår lokal

18 maj Nygården (daglig verksamhet för psykiskt sjuka)i vår lokal .Vi bjuder på fika

-19 okt är vi åter på Göranssonska skolan Sandviken

-7 nov spelar vi för SFI(Svenska för invandrare) på Åkargatan i deras aula.

-20 november ger vi en föreställning vid ett medlemsmöte för Liberalerna

-23  nov Nygården åter en föreställning

-4 dec Spegeln Lucköppning Kultur och Fritid