Region Gävleborgs kulturpris 2017 tilldelas dramatikern, pedagogen och författaren Ulrika Hörberg, Gävle.
Ulrika Hörberg har sedan början av 1970-talet arbetat med drama tillsammans med vuxna med funktionsvariationer. I mitten av 1970-talet startade hon i Gävle det som sedan kom att bli Gävle Handikappteater. Under åren har hon arbetat med olika åldergrupper och konstellationer på ett sätt som är banbrytande i vårt land. Med skådespelarnas livssituation som grund bidrar hon genom sitt konstnärliga arbete med skärpa, kunnande och humor till att öka förståelse mellan människor och till att sprida glädje, inspiration och framtidstro.
Region Gävleborg vill med kulturpriset hedra och tacka Ulrika Hörberg för hennes banbrytande och viktiga arbete. Kulturpriset utgörs av en statyett av konstnären Diana Andersson.