Några skådespelare har sedan 2015 kvällstid studerat teaterhistoria